Information om noder
Her finder du mere infomation omkring vores noder, og hvordan du bruger dem.

Ønsker du at blive klogere på vores noder eller mangler du noget viden om hvordan du sammensætter de forskellige ting. Kan vores informationskatalog her være rigtigt bekvemt. Du kan i vores navigation i venstre side vælge hvilken node du vil læse mere om, og se præcist hvordan den kan benyttes. GSMCLOUD udvides konstant med flere noder og mere logik. Hvis du har en node eller en logik som du synes kunne være bekvemt er du mere end velkommen til at kontakte os.

Navigation

Nofifications

Notificationsgruppen indeholder noder til at notificere og til at modtage data ind i systemet udefra. Det kan f.eks. være SMS, mail, opkald og webhooks.

Send SMS

GSMCLOUD giver mulighed for at sende SMS ud til uendelige antal modtagere. 

Du kan forbinde en hvilken som helst boolean node med send input på noden, når parrentnoden bliver TRUE vil “Send SMS” noden give en sms til de indtastede telefonnumre.

Opsætning af noden: 

From: Udfyldes med afsender information. Du kan taste op til 11 ASCII karaktere (ikke Æ,Ø og Å). 
Eksempel: Vandalarm

To: Udfyldes med modtagers telefonnummer. Du må IKKE taste landekode foran hverken i form af 0045 eller +45, da systemet allerede har statisk landkode i programmeringen. Der kan ligges flere telefonnumre ind ved at benytte linjeskift (Enter) efter hver modtager.

Message: Message feltet kan udfyldes med den information som skal sendes i SMS’en. SMS beskeden må maksimalt indeholde 160 karaktere, og der kan godt tastes Æ, Ø og Å. Du kan med fordel bruger en variabel f.eks. {Temperatur}, her vil du kunne forbinde dine strenge fra f.eks. Input af temperatur, og disse data vil komme med i SMS beskeden. Variabler er ikke defineret i systemet, så når man opretter en {tekst} vil den automatisk oprette det input man ønsker, vi anbefaler dog ikke man bruger Æ,Ø,Å. 

Cooldown (in minutes): Cooldown kan benyttes til at give din node en pause. Det kan f.eks. Være hvis der sendes et pulserende signal ind på systemet, og man ikke ønsker at få besked konstant, men kun ønsker en ny besked hvert 30 min. Såfremt du ikke ønsker noget cooldown kan du blot lade feltet være tomt eller udfylde det med 0.

Receive SMS

Du har på GSMCLOUD mulighed for at sende SMS-beskeder ind til vores system. 

Derved kan du behandle indgående SMS beskeder og udløse ting i flowet afhængigt af indgående SMS beskeder.

Opsætning af noden: 

Sender: Sender information om modtagertelefonnummer – Indgående telefonnumre vises i formatet +4512346578 

Message: Laver indgående SMS besked om til en streng som kan behandles i systemet.

Timestamp: Giver et timestamp på hvad tid sms’en blev modtaget.

Code: Der skal defineres en kode i den indgående SMS besked, som systemet kigger efter. For at være sikker på at det bliver behandlet i det rette flow skal starten af sms-beskeden indeholde koden fra noden. Koden er dynamisk defineret og kan ikke ændres. Hvis du ønsker en privat kode eller dit eget telefonnummer skal du kontakte GSMCLOUD.

Telefonnummer: Du skal sende sms-beskeden til GSMCLOUD’s telefonnummer for at vi kan behandle den. Telefonnummeret som vi tager indgående SMS’er på er: 52 51 25 00 

Send Mail

GSMCLOUD giver mulighed for at sende e-mails ud til uendelige antal modtagere. 

Du kan forbinde en hvilken som helst boolean node med send input på noden, når parrentnoden bliver TRUE vil “Send SMS” noden give en mail til de indtastede modtagere.

Opsætning af noden: 

From: From er afsenderfeltet, det er ikke dynamisk og derfor sendes alle emails ud fra systemet fra vores no-reply mail.

To: Udfyldes med modtagers email-adresse. Der kan ligges flere mailadresser ind ved at benytte linjeskift (Enter) efter hver modtager.

Subject: Udfyldes som emnefelt og vil ligge i mailheaderen på den indgående email.

Message: Message feltet kan udfyldes med den information som skal sendes i emailen. Du kan med fordel bruger en variabel f.eks. {Temperatur}, her vil du kunne forbinde dine strenge fra f.eks. Input af temperatur, og disse data vil komme med i emailen. Variabler er ikke defineret i systemet, så når man opretter en {tekst} vil den automatisk oprette det input man ønsker, vi anbefaler dog ikke man bruger Æ,Ø,Å. 

Cooldown (in minutes): Cooldown kan benyttes til at give din node en pause. Det kan f.eks. Være hvis der sendes et pulserende signal ind på systemet, og man ikke ønsker at få besked konstant, men kun ønsker en ny besked hvert 30 min. Såfremt du ikke ønsker noget cooldown kan du blot lade feltet være tomt eller udfylde det med 0.

Make Call

Som noget helt unikt kan GSMCLOUD lave opkald ud af systemet til et ubegrænset antal telefoner.

Vores system har en AI robot, som kan tale og give en præcis kommando. Det kan være meget bekvemt, hvis man ønsker at benytte GSMCLOUD som en slags virtuel kontrolcentral.

Opsætning af noden: .

To: Udfyldes med modtagers telefonnummer. Du må IKKE taste landekode foran hverken i form af 0045 eller +45, da systemet allerede har statisk landkode i programmeringen. 

Speaker Language: Her kan vælges mellem Dansk og Engelsk.

Repeat Message: Gentager beskeden fra “Content” – Systemet venter ikke med at snakke til du har telefonen klar, som man normalvis vil gøre når du snakker med et menneske, det kan derfor være en fordel at gentage beskeden et par gange. Der kan gentages op til 4 gange.

Content: Contet feltet kan udfyldes med den information som skal siges i opkaldet. Du kan med fordel bruger en variabel f.eks. {Temperatur}, her vil du kunne forbinde dine strenge fra f.eks. Input af temperatur, og disse data vil blive sagt i opkaldet, så man har nyeste information. Variabler er ikke defineret i systemet, så når man opretter en {tekst} vil den automatisk oprette det input man ønsker, vi anbefaler dog ikke man bruger Æ,Ø,Å. 

Webhook

Vores system kan sende data ud til dit endpoint via vores webook. Hvis du f.eks. Har behov for at integrere dine data med andet software kan dette sendes. Vi har også et API tilgængeligt, som du kan finde i vores API dokumentation.

Med webhook sender den ny data ud når du har ny data ind i noden, du vil derfor kunne få et nyt kald hver gang dataen ændres, som er en fordel fremfor API’et som kun sender data når det bliver forespurgt.

 

Opsætning af noden: .

Method: Her kan vælges mellem POST, GET, PUT, PATCH og DELETE 

URL: Her indsættes URL eller IP på serveren hvor dataen skal sendes over til.

Headers: Giver mulighed for at ligge header navn og value ind. Det kan f.eks. Være nødvendigt i nogle sammenhæng at ligge sin token ind i headeren.

Payload-Types: Systemet understøtter følgende payloads JSON, Form, XML og RAW.

Request Data: Her indtastes de variabler som du ønsker at modtage data ind omkring. Der kan bruges __ (dobbelt underscore) hvis du ønsker at lave nesting 

Eksempel på data som kommer ud i JSON med nuværende opsætning:

				
					Uden Nesting: {"Temperature":13,"Status":1}

Med Nesting (__1): {"Temperature":{"1":13},"Status":1}
				
			

Number

Number gruppen indeholder noder til omregning og tjekke værdier på alle values som kun har tal.

Greater Than

 

Greater Than noden kan benyttes til at kigge på om en værdi er højere end en anden værdi. Den kan f.eks. Være brugbar hvis man ønsker at give en alarm hvis temperaturen er højere end. Noden har en boolean output som giver værdien TRUE eller FALSE afhængigt af om inputværdien er højere end.

Der kan også i INPUT 2 sættes en anden node ind. Så den kan tage en dynamisk værdi. Det kan f.eks. Være 2 værdier som skal holdes op af hinanden.

 

Less Than

 

Less Than noden kan benyttes til at kigge på om en værdi er lavere end en anden værdi. Den kan f.eks. Være brugbar hvis man ønsker at give en alarm hvis temperaturen er lavere end. Noden har en boolean output som giver værdien TRUE eller FALSE afhængigt af om inputværdien er lavere end.

Der kan også i INPUT 2 sættes en anden node ind. Så den kan tage en dynamisk værdi. Det kan f.eks. Være 2 værdier som skal holdes op af hinanden.

 

Is Equal

 

Is Equal noden kan benyttes til at kigge på om en værdi er lig med end en anden værdi. Den kan f.eks. Være brugbar hvis man ønsker at give en alarm hvis temperaturen er den samme. Noden har en boolean output som giver værdien TRUE eller FALSE afhængigt af om inputværdien er lig med.

Der kan også i INPUT 2 sættes en anden node ind. Så den kan tage en dynamisk værdi. Det kan f.eks. Være 2 værdier som skal holdes op af hinanden.

 

Equation

 

Equation noden kan bruges som en matematisk formel. 

Der kan laves variabler med at indsætte et bogstav, og det vil give en input. Så du kan f.eks. Lave x+y så vil du få den værdi som er indsat i X sammenlagt med y værdien ud i din result. 

Den kan bruges til at udregne alt som er muligt at taste ind på en standard lommeregner. Der kan også bruges parentes, hvis man ønsker at denne værdi skal regnes først.

 

Format Number

 

Format number bruges hvis man ønsker at rette formateringen af en value. 

Dette kan f.eks. Være ved vores trykstransmitter at man ikke ønsker der i det store billede er en masse værdier ude i længere decimaler. Derved kan du formatere nummeret, så den runder op og sætte en definerbar seperator ind ved tusinde og decimaler.

 

Logic

Logic gruppen indeholder noder til at sammensætte boolean noder. Det kan f.eks. Være at holde flere attributter op mod hinanden.

AND Gate

 

And gaten er en logik som kan benyttes til at tjekke om flere ting er true for at forsætte i flowet. Et simpelt use case kunne være hvis man kun ønsker at modtage alarm, hvis begge indgange er TRUE. Så kunne man fra sin enhed sætte en connector fra begge indgange over til en AND gate. Så kigger logikken på om begge er true, hvis de ikke er det er output på gaten FALSE.

 

OR Gate

 

OR Gaten kan benyttes til at kigge om en af tilstandene er TRUE. Der er 2 inputs som den kan kigge på, flere gates kan dog sammensættes hvis man ønsker at kigge på flere boolean indgange.

 

NOT Gate

 

NOT gaten kan benyttes til at invertere et signal. Det kunne f.eks. Være en vippeafbryder som man ønsker at vende signalet fra NO til NC i stedet. Alt TRUE som kommer ind i NOT Gaten bliver False, og alt False som kommer ind i gaten bliver True.

Den bruges meget sammen med strømafbrydelsessms’er, da den kan give en “TRUE” hvis power går false.

 

Value

 

Value giver mulighed for at tilføje en statisk værdi ind i dit flow.

Den har forskellige attributter så du kan ligge en ønsket værdi ind. Den kan være meget brugbar sammen med Greater Than, Less Than og Is Equal.

Derudover er det en god node til at teste konfigurationen inden det sættes i produktion.

De forskellige attribuer som kan vælges: Boolean, Number, Text og Timestamp.

Værdien kan vælges direkte på noden, og den har derfor ingen inputs.

 

Previous Value

 

Previous Value giver mulighed for at bruge den sidste værdi og ikke den aktuelle. 

Værdien opdateres hver gang enheden sender nyt data ind.

Hvis man f.eks. Ønsker at sætte noget delay ind kan man bruge previous value sammen med en and gate. Så vil den først sende hvis både previous value og nuværende værdi er (True).

 

Is NULL

 

Is NULL noden kan benyttes til at tjekke om en værdi er NULL. Typisk vil en værdi fremstå som NULL hvis der er en fejl i dit flow, eller hvis data ikke er blevet behandlet korrekt. Is NULL kan ikke bruges til f.eks. at give besked hvis en boolean node er False, men kun hvis værdien er NULL.

 

Condition

 

Is NULL noden kan benyttes til at tjekke om en værdi er NULL. Typisk vil en værdi fremstå som NULL hvis der er en fejl i dit flow, eller hvis data ikke er blevet behandlet korrekt. Is NULL kan ikke bruges til f.eks. at give besked hvis en boolean node er False, men kun hvis værdien er NULL.

 

Logging

Logging gruppen indeholder de forskellige muligheder for at skrive til din log. Loggen er meget essentiel til hvis man har meget data, eller ønsker at sætte noget historisk visning op. Vores logfunktion kan både sende loggen som mail eller som CSV, så man kan importere det direkte til ens excel ark.

Write to Log

 

Write to log kan skrive en til loggen hver gang der er en true til write.

Det er muligt at bruge variabler til at få values ind i loggen ved f.eks. At bruge {temperatur} eller noget helt andet. Derved kan du få variabelt data direkte ind i loggen. Du kan også skrive en statisk besked, og hver gang noden går true vises den besked i loggen.

Husk at oprette en log i toppen under logs. (Se vores loginformation for mere om dette)

 

Write to Log With interval

 

Write to log with interval kan bruges til at skrive data til loggen ved et bestemt interval.

Som standard har nogen ingen attributter, og du skal derfor bruge variabler for at få din data ind.

Du kan f.eks. Lave en variabel som hedder {Temperatur} og få sætte intervallet til 1 minut. Så vil den hvert minut skrive nuværende temperatur til loggen.

Husk at oprette en log i toppen under logs. (Se vores loginformation for mere om dette)

 

Write to Log With Cooldown

 

Denne node bruges på samme måde som vores standard write to log. Der er dog den forskel at der kan sættes et cooldown på. Et cooldown kan bruges til at den ikke skriver værdien hver gang den ændres. F.eks. Hvis den ændres 2 gange inden for et minut, men du kun vil have den skal poste en gang i minuttet, kan du sætte dit cooldown på et minut. Der skal derfor gå et minut for at den kan skrive til loggen igen. 
Den kan ligesom vores andre logmoduler bruges med variabler.

 

Electricity Prices

Noget af det mest innovative ved GSMCLOUD er at vi har mulighed for at styre flowet ud fra elpriser. Vores elmodul tager højde for tariffer samt spotpris ud fra det valgte energiselskab.

Current Electricity Price

 

Denne node har en value udgang som giver den nuværende elpris.

Den kunne f.eks. Forbindes med en Less than eller greater than så man kan styre ud fra et set-punkt.

Det kan være man ikke ønsker at det overhovedet skal køre hvis prisen er mere end en værdi, eller det ikke skal stoppe hvis prisen er rigtig billig.

For at opsætte noden skal du starte ud med at vælge region.

De understøttede regioner er: DK1, DK2, NO2, SE3, SE4, System og DE

Derefter vælger man energileverandør, såfremt du er i tvivl om hvilken energileverandør du har kan du bruge nedenstående til at søge din adresse, eller vælge på kortet.

 

Dernæst kan du vælge om statens afgifter skal sendes med over via TAX udgangen på noden.

Noden sender flere forskellige attributter ud som output, men hvis du ønsker den totale værdi kan du blot bruge “Total” udgangen på noden. 

Prisen som kommer ud af totalen er uden moms, hvis du ønsker moms skal du tilføje en equation node, med formlen (x*1,25)

Cheapest Electricity Price Period​

 

Denne node kan benyttes til at finde den billigste elpris i en periode. Man sætter en start, en stop og hours value ind, og her kigger den så på hvad den totale kwH pris er i de timer.

Hvis du f.eks. på indgangen sætter Start til 00, Stop til 23 og hours til 5, så får du den samlede kwH pris for den periode du sætter hours på. Noden kan desuden regne gennemsnitsprisen ud pr. time, og giver et timestamp på den time det er billigst.

For at opsætte noden skal du starte ud med at vælge region.

De understøttede regioner er: DK1, DK2, NO2, SE3, SE4, System og DE

Derefter vælger man energileverandør, såfremt du er i tvivl om hvilken energileverandør du har kan du bruge nedenstående til at søge din adresse, eller vælge på kortet.

 

Dernæst kan du vælge om statens afgifter skal sendes med over via TAX udgangen på noden.

Noden sender flere forskellige attributter ud som output, men hvis du ønsker den totale værdi kan du blot bruge “Total” udgangen på noden. 

Prisen som kommer ud af totalen er uden moms, hvis du ønsker moms skal du tilføje en equation node, med formlen (x*1,25)

Is Lowest Electricity Price

 

Denne node kan benyttes til at finde de billigste timer i døgnet. 

Hvis du f.eks. på indgangen sætter Start til 00, Stop til 23 og Hours til 5, så får du de 5 billigste timer på hele døgnet.

Derudover skal den have tilføjet en Current time ind på tidsindgangen på noden.

Den giver et boolean output som er true eller false afhængigt af om den er billigst i øjeblikket.

For at opsætte noden skal du starte ud med at vælge region.

De understøttede regioner er: DK1, DK2, NO2, SE3, SE4, System og DE

Derefter vælger man energileverandør, såfremt du er i tvivl om hvilken energileverandør du har kan du bruge nedenstående til at søge din adresse, eller vælge på kortet.

 

Dernæst kan du vælge om statens afgifter skal sendes med over via TAX udgangen på noden.

Noden sender flere forskellige attributter ud som output, men hvis du ønsker den totale værdi kan du blot bruge “Total” udgangen på noden. 

Prisen som kommer ud af totalen er uden moms, hvis du ønsker moms skal du tilføje en equation node, med formlen (x*1,25)

Time

En del af automatikken består af at tiden er korrekt på dit flow. Derfor har vi tidsnoder til at tidsstyre samt håndtere data på den rette tid.

Current Time

Current time kan benyttes til at få den nuværende tid ind i systemet.

Den kan sammensættes med mange forskellige noder, og kan bruges til at tidsstemple bla. notifikationer.

Noden er meget simpel og giver kun et output med et timestamp på nuværende tidspunkt.

Noden tager udgangpunkt i dansk tid, og har indbygget så den automatisk tager højde for sommer-/vintertid. 

Bemærk den ikke opdatere live i flowet, men typisk kun 1 gang i minuttet. Det data som kommer fra current time bliver dog behandlet, men er for at undgå at opdatere flowet med for ofte.

 

Add time

Add time kan benyttes til at lave et offset, det kan f.eks. Være at den skal ligge en time til eller trække en time fra.

Du kan tilføje ved at skrive et positivt tal og afslutte enden ved at vælge mellem seconds, minutes, hours eller days. 

Du kan ligeledes også trække tid fra ved at sætte et – før tallet.

 

Before

Before kan give en boolean udgang, hvis tiden er før en valgt tid. Den giver true hvis tiden er før og false hvis tiden er efter.

Der er 2 connectors på noden en connector til time, og en til is before. Du kan f.eks. Sætte en current time ind på time og tidsstemplet fra din enhed ind på is before. Så vil du få en true hvis tiden er foran.

 

After

After noden fungerer på samme måde som before noden, og kan bruges til at fortælle hvis tiden er efter en valgt tid. Den giver en false hvis tiden ikke er efter, og en true hvis tiden er efter.

Der er 2 connectors på noden en connector til time, og en til is after. Du kan f.eks. Sætte en current time ind på time og tidsstemplet fra din enhed ind på is after. Så vil du få en true hvis tiden er efter.

 

Between

Between kan benyttes til at kigge om tiden er mellem 2 inputs, såfremt den er det giver den et boolean output med enten true eller false. Man ligger den nuværende tid ind med en current time på time, og så kan man bruge en value node til at lave et tidsstempel til input 1 og input 2.

Select time

Select time kan benyttes til at vælge en del af et timestamp, som output vil den genere en value, og kan bruges med greater than, less than og is equal, hvis man ønsker noget skal trigge på et specifikt tidspunkt dag, eller måned.

Pulse

Pulse kan benyttes til at give en kort puls, hvis et signal går true. Det kan f.eks. Benyttes sammen med vores GT-1000 PRO som har en buzzer udgang, hvis man vil lave et testflow som gør hvis du trykker på knappen pulser noden kortvarrigt.

Sun info

Vores sun info node kan benyttes til at give et timestamp på solopgang samt solnedgang.

Noden er perfekt til styring af udendørsbelysning, og kan nemt erstatte et skumringsrelæ.

Noden skal kun have længde- og breddegrader ind på input, og giver således et timestamp som man kan trigger med select time.

Du kan finde længde- og breddegrader på følgende.

Længde og breddegrader skal indsættes via en value node. 

Dashboard

På GSMCLOUD har vi et dashboard, hvor du kan monitorer og styre dine enheder fra.

Set variable

For at få data ind i dit dashboard skal du bruge en set variable node. Set variable noden sender det data som kommer ind på value inputtet videre til din dashboard variable. Den kan automatisk udregne hvad tid dataen er kommet ind, da den tager historiske data og gemmer hvilket tidspunkt det er kommet ind på.

Set variable At time

Hvis du ønsker at sende data til dit dashboard, men dine data f.eks. Ikke sendes ind live skal du bruge en Set variable value at time. Den er nyttig på bla. Vores persontæller som en gang i døgnet sender data ind. Du vil derfor kunne bruge noden til at fortælle hvad tidspunkt dataen skal postes ind i dit dashboard.

Get variable

Hvis du ønsker at sende data fra dit dashboard ind i dit flow kan du bruge en get variable. Den kan benyttes med bla. vores valueselector og on/off fra vores dashboard, og kan give en værdi ud. Den kan være nyttig, hvis man ønsker at styre noget, hvor man selv giver et input fra dashboardet. 

Get variable Value at time

Hvis du ønsker at trække historiske data ud af en variable igen kan du bruge denne node. Du sætter det tidspunkt du ønsker at få en værdi ud i timestamp, og så får du værdien ud af din variable igen på value.

Den kan bruges til at hente historiske data tilbage i dit flow.

Counting

På GSMCLOUD har vi counternoder som kan bruges til bla. forbrugsmålinger.

Boolean Counter

Hvis du vil have en counter som tæller hver gang en parrentnode eller enhed går true kan du bruge vores boolean counter. Den tæller op hver gang en enhed går true, og kan nulstilles ved at give en boolean true ind på reset. Man kan f.eks. Bruge vores tidsnoder til at nulstille på et specifikt tidspunkt.

Number Counter

Number Counter kan tælle ændringer i værdier. Hver gang en værdi tilføjes ligges denne til, så den altid tæller op. Den bruges typisk til vores enheder som maksimalt kan tælle 65655 pulser, selvom enheden nulstiller dens pulstæller vil numbercounteren kun tælle op, og kan nulstilles ved at sende en boolean ind på reset. Man kan f.eks. bruge vores tidsnoder til at nulstille på et specifikt tidspunkt.